• ИНФОБОКС ООД счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от вас лична и бизнес информация. Поради интензивното развитие на Интернет и всички видове услуги online, се предизвиква допълнителна тревога за потребителите по отношение на предоставената информация. Уверяваме Ви, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме впредвид този наш ангажимент.
  • Ние неизменно предприемаме всички необходими мерки, за да защитим всяка поверителна информация, докато вие сте с нас online. Взети са и строги мерки за защита и на предоставената ни за архив/съхранение лична или бизнес информация.
  • Не предоставяме, никаква лична или бизнес информация на трети лица или фирми, без вашата изрична молба и разрешение.